Geschiedenis van de Taxi

Start Met Bestellen
Geschiedenis van de Taxi

De term taxi is een verkorting van het Franse taximètre, een wijziging naar analogie van het Griekse taxis (betaling) van het Duitse woord taxameter, dat teruggaat op het middeleeuws Latijnse taxa (taxatie) en oorspronkelijk op huurrijtuigen van toepassing was. Ten onrechte wordt ook wel verondersteld dat het woord taxi is afgeleid van de naam van het Duitse adellijke geslacht Thurn und Taxis, die beschouwd worden als de grondleggers van het huidige postsysteem en posterijen.

In 1905 reed er in Amsterdam mogelijk voor het eerst iets wat heden ten dage in Nederland als taxi aangeduid zou kunnen worden. De eerste praktisch gebruikte taxivergunning werd in 1909 afgegeven aan de toenmalige Amsterdamse ATAX. Dit vervoer werd uitgevoerd met heuse elektrische voertuigen, die in Hamburg gekocht werden en vervolgens in Nederland van accu's voorzien. Evert Hoedemaker richtte in 1934 de Algemene Taxi Onderneming (ATO) in Amsterdam op.[1]

Eén van de eerste moderne grote 'TaxiTelefoonCentrales' in Rotterdam lijkt volgens een Polygoon-journaal in 1972 te zijn ontstaan. Deze gemoderniseerde centrale behoorde destijds tot de grootste in Europa.

Binnen de Nederlandse taxibranche zouden anno 2006 ongeveer 40.000 mensen werkzaam zijn met circa 25.500 taxivoertuigen. In 's-Hertogenbosch zijn circa 400 voertuigen actief.

De reguliere "contante taxi" kan verwijzen naar de zogenaamde "straattaxi", of onder andere naar een taxi welke door iemand (bijvoorbeeld telefonisch) besteld werd. Met de straattaxi wordt doorgaans specifiek verwezen naar een beschikbaar taxivoertuig dat door het publiek gecharterd kan worden op straat of een standplaats. In Nederland, en daarmee ook in ’s-Hertogenbosch, is het eigenlijk pas vanaf januari 2000 wettelijk toegestaan om een straattaxi te charteren door het opsteken van de hand door een reiziger (zoals in de meeste landen gewoon is). Bekende standplaatsen in 's-Hertogenbosch zijn die op het Centraal Station en tijdens het nachtleven: De Visstraat en De Parade

Voorts kunnen taxi's in Nederland telefonisch via een taxicentrale besteld worden (wat in veel andere landen juist ongebruikelijker blijkt te zijn). Hiervan is GLOS Taxi 's-Hertogenbosch er één. Het is internationaal niet toegestaan om zomaar regulier straattaxivervoer in enig buitenland aan te bieden.